कुकड़ू कु भई कुकड़ू कु (Kukdu Ku Bhai Kukdu Ku)

कुकड़ू कु भई कुकड़ू कु

मुर्गा बोले कुकड़ू कु,

जागो बच्चों आलस क्यूँ,

कुकड़ू कु भई कुकड़ू कु|

 

Kukadoo ku bhae kukadoo ku,

Murga bole kukadoo ku,

Jaago bachchon aalas kyoon,

Kukadoo ku bhae kukadoo ku.